Schoolregels
 

In en om de school willen we niet allerlei zaken verbieden, maar juist zo regelen dat de kinderen eenvoudig en duidelijk weten wat wel en niet kan.
Daarom hebben we met zes duidelijke pictogrammen/bordjes aangegeven wat we graag willen.
Deze pictogrammen hangen overal goed zichtbaar in het schoolgebouw.
De zes leefregels geven ons pedagogische leefklimaat weer en zijn de basis van hoe we met elkaar om willen gaan.

De regels zijn:

We lopen rustig door de klas en op de gang
We praten ook rustig als we in de gang en de klas zijn
Een keer iets zeggen is genoeg
We bemoeien ons met ons zelf enhouden onze handen thuis
We gebruiken de materialen waar ze voor bedoeld zijn
We doen vriendelijk tegen elkaar en spelen met elkaar als dat kan