Het team

Team schooljaar 2017-2018

Marleen Miedema
directeur

Willy Postma – Pompstra
intern begeleider

Feikje van Dijk – Veenstra
groepsleerkracht gr. 1/2

Hennie Lindeboom – Visscher
groepsleerkracht gr. 3/4

Judith Wieringa
groepsleerkracht gr. 5/6

Ina Reitsema

groepsleerkracht gr. 5/6

Titia Bijma
groepsleerkracht gr. 7/8

Sietse Jan Slager

groepsleerkracht gr. 7/8

Alberdien Veenstra
administratieve ondersteuning

Karst Euwema
conciërge