Welkom op onze website

                     

Nieuw op de website:

 

foto's voorstelling groep 1/2

HELAAS KUNNEN ER MOMENTEEL GEEN

FOTO's en NIEUWSBRIEVEN GEPLAATST

WORDEN OP DE WEBSITE.

       

Agenda:                                                             

 

10-10 Quadratendag, alle leerlingen vrij

11-10 Kidsrun Boerakker, groep 5 t/m 8

15-10 OR vergadert

19-10 afsluiting Kinderboekenweek

22-10 t/m 26-10 herfstvakantie

30-10 LOT

06-11 open ochtend alle ouders

06-11 19.00u informatieavond VO groep 7/8

26-11 deze week oudergesprekken facultatief