Het team

Team schooljaar 2015-2016

Marleen Miedema
directeur

Jolien Bolt-Maters
groepsleerkracht

Willy Postma – Pompstra
intern begeleider

Grietje Pera – van der Velde
groepsleerkracht

Hennie Lindeboom – Visscher
groepsleerkracht

Feikje van Dijk – Veenstra
groepsleerkracht

Judith Wieringa
groepsleerkracht

Ina Reitsema

groepsleerkracht

Alberdien Veenstra
administratieve ondersteuning

Karst Euwema
conciërge